Submit RFI/RFP

European Union Funding/Europos Sajungos parama

By October 11, 2017 news5

ESFIVP-I-2-vtex2

In January 2017 Biomapas became active in an EU funded project of strengthening international competitiveness by raising awareness in foreign markets.

Biomapas will attend eight International Events/Exhibitions with the aim of introducing the company’s services to  key market players for current cooperation as well as to share business development strategy by creating relationships for future collaboration.

EU funding for the project is 50% of costs.

——–

2017 m. sausio mėn. UAB Biomapas pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondo lėšų finansuojamą projektą pagal priemonę Naujos galimybės „UAB „Biomapas“ tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinat žinomumą užsienio rinkose“.

Numatoma projekto trukmė yra iki 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigos.

Projekto metu UAB „Biomapas“ yra numatęs sudalyvauti aštuoniuose tarptautiniuose renginiuose/parodose Europoje bei JAV, susitikti su partneriais bei pristatyti savo veiklą tikslinės rinkos dalyviams, pasidalinti strateginiais verslo plėtros planais.

Projekto finansavimo intensyvumas yra 50 proc.